Verbind uw applicatie

Met de ReviewPack API kunt u gemakkelijk veel functionaliteiten implementeren in uw applicatie. Verstuur bijvoorbeeld uitnodigingen of ontvang de actuele review resultaten.

Offiecele Software Development Kits

We hebben een gedetailleerde API-documentatie beschikbaar voor professionele ontwikkelaars.

Mogelijkheden

Genereer API tokens

Onze API werkt met authenticatie, dus alvorens u kunt beginnen heeft u een API token en API secret nodig. Deze sleutels kunt u vinden in het ReviewPack Dashboard bij Verkoopkanalen.

In het dashboard, klik op het bedrijf dat u wilt koppelen. Daarna kunt u via verkoopkanalen de API sleutels vinden.

Let op dat de API gegevens geheim moeten blijven! Deel deze gegevens dus alleen met partijen die u vertrouwt.

Authenticatie

Voor alle API calls gebruiken we Basic authorization headers.
Authorization Basic [token]:[secret]

Vaak wordt een deel van de authorization header automatisch encoded in een base64 string. Let erop dat de token en secret waarden encoded zijn. Dit is een (deels) geldig voorbeeld van een Authorization header:

Authorization Basic ZjA0M2NiZjlkMjhjYTRmMjM3NWZh.....

Open API documentatie